Duurzame Infra Energie Project Partners

Energie en Infra rondom vastgoed

De markt van infrastructuren rondom vastgoed objecten is decennia lang het terrein geweest van vele afzonderlijk en vaak kleine partijen. Vaak betroffen de activiteiten ten aanzien van de inrichting van terrein infrastructuren slechts een sluitpost van de begroting. De laatste jaren hebben de aandacht en regelgeving ten behoeve van duurzaam beheer, ondergrondse Infra en integrale planbenadering grote veranderingen te weeg gebracht. Ontwikkelingsplannen kunnen niet meer worden gerealiseerd zonder goede planvorming en vergunningtrajecten ten aanzien van deze specialismen.


"Betere rendementen door duurzaamheid"