Duurzame Infra Energie Project Partners

Energie & Infra

Diepp is gespecialiseerd in het op maat uitwerken van duurzame energie en infra vraagstukken. Duurzame energie oplossingen zijn over het algemeen locatie gebonden, waarbij iedere locatie haar eigen specifieke mogelijkheden cq. beperkingen heeft. Diepp heeft zich om die redenen breed gespecialiseerd in verschillende duurzame energie oplossingen zoals Wind, Solar, Warmte-Kracht en Biovergisting. Tegen zo beperkt mogelijke investeringskosten worden systemen ontworpen met een maximaal energie rendement en minimale Life Time Cycle Costs binnen gegarandeerde onderhoudsconcepten. Een jarenlange praktijk kennis van energie infrastructuren liggen aan onze activiteiten ten grondslag.

De eisen te komen tot CO2-reductie stellen ons nieuwe uitdagingen en doelstellingen. Deze moeten echter wel betaalbaar blijven. In Nederland was het uitgangspunt steeds ďNiet meer dan andersĒ. Diepp gaat verder! Integrale aanpak van energie en infra optimalisatie leveren meer en aanhoudende kosten en exploitatie voordelen. Een juiste uitwerking van mogelijkheden tot inpassing en exploitatie van (eventueel verschillende ) duurzame energiebronnen leveren oplossingen welke verder gaan dan de te algemene benadering "Niet meer dan anders".

Het onderscheidende verschil?
Diepp verenigt de afzonderlijke vakgebieden welke in haar breedte het totaal gebied van infrastructuren en Energie - Infra installaties bestrijken. Daarmee is Diepp in staat tot het werkelijk leveren van maatwerk oplossingen en het haalbaar krijgen van uw projectplannen. Ongeacht de uiteindelijke keuze van de meest wenselijke duurzame energieontsluiting.


"Betere rendementen door duurzaamheid"