Duurzame Infra Energie Project Partners

Ondersteuning en advisering

Al naar gelang de wens van de opdrachtgever of voor zover de wet daarin voorschrijft kan om te kunnen komen tot de uitvoering van het plan een aanbestedingsprocedure worden begeleid. Indien door opdrachtgever gewenst kan het werk ook door ons worden gemanaged op basis van de besteksbegroting. Indien een en ander met een aanbestedingsprocedure loopt kunnen wij tot oplevering van het werk een en ander begeleiden. Tevens coŲrdineren wij de nutsaanleg binnen het plangebied.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: