Duurzame Infra Energie Project Partners

Risico management

Ondernemen is risico‘s nemen, soms zonder dat u daar bewust van bent. Of nog erger, dat u ze bewust neemt maar er niets tegen doet...

Contracten benoemen verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden in woord vaak stringent. Het realiseren van projecten binnen de dynamische markten en complexe omgevingen, met in elkaar grijpende en overlopende belangen creëren echter dagelijks risico’s welke niet direct binnen bestekverantwoordelijkheden zijn af te dekken.
Ondernemingen worden derhalve enerzijds volop blootgesteld aan risico‘s zonder dat daar direct veel tegenover staat.
Anderzijds zijn de risico‘s in de interne processen en organisatie vaak niet helder en optimaal.

De effecten als een risico zich openbaart zijn vaak pijnlijk, kostbaar en schadelijk voor U en uw onderneming.

Diepp werkt binnen haar risico management op basis van een overzichtelijke stappenplan :

 • Het verdient te allen tijde de voorkeur om op een gestructureerde wijze operationele risico‘s inventariseren, analyseren en beperken:
  • Stapsgewijze inventarisatie hoofdgegevens Project
  • Analyseren van uw ruwe risico profiel
  • Meer gedetailleerde inventarisatie naar specifieke risico’s
  • Omvang en weging van de gedefinieerde risico‘s
  • Beperkende maatregelen definiëren
  • Risicoplan opstellen
  • Risicoplan uitvoeren
  • Registreer en rapporteer


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: