Duurzame Infra Energie Project Partners

Solar systemen

Specialist op het gebied van zonnestroom voor bedrijven.

Bekijk nu ook de website van DIEPP Solar:

  • ;DIEPP Solar BV


    Diepp is specialist in het ontwikkelen van hoogrenderende en kwalitatief uitstekende Solarinstallaties voor bedrijfsdaken. Onze activiteiten vangen aan vanuit haalbaarheidsonderzoeken. Diepp biedt oplossingen binnen verschillende financieringsmodellen, desgewenst met ondersteuning van externe financiers. Daarbij kan een keuze worden gemaakt uit verschillende hoog kwalitatieve typen solarpanelen. Tevens zijn er steeds mogelijkheden tot gedeeld Assetownerschap.

    Onze aanpak is opgebouwd rondom een concept van zorgenvrij investeren, en risico arm exploiteren. Het absoluut terugdringen van productrisicoís, installatie en exploitatie risicoís kunnen wij bekronen wij met een uniek S&O contracten gedurende de levensduur van de gehele ontworpen installaties, inclusief trafoís (25jr).

    In de ogen van Diepp zijn solarsystemen in feite elektrische(zonnestroom) systemen, waarbij het op te wekken elektrisch vermogen in aanvang wordt bepaald door de kwaliteit en het type solarsysteem. Bij bedrijfsmatige (grote) installaties wordt het rendement echter meer beÔnvloed door de kwaliteit van omvormers en de elektrische integriteit van omvormers, transformatoren en overige elektrische systemen tezamen. . Daar waar de meeste installateurs niet verder gaan, kan Diepp haar systemen volledig garanderen. Zelfs tot het punt van de feitelijke teruglevering, het inpassingpunt van de plaatselijke netbeheerder.


    "Betere rendementen door duurzaamheid"