Duurzame Infra Energie Project Partners

Haalbaarheidsonderzoeken

Energie haalbaarheidsonderzoeken zijn gericht op het onderzoeken van de verschillende of gecombineerde mogelijke toepassingen van duurzame energietoepassingen op de betreffende locatie. De Quickscan wordt gerealiseerd op basis van haalbare exploitatie uitgangspunten. Minimalisering van investeringskosten bij optimalisering van Life Time Cycle Costs staan centraal.
Wij hanteren:
  • De Quick Scan:
    Binnen de Quick Scan wordt op hoofdpunten bekeken of specifieke of verschillende vormen van duurzame energie oplossingen op een locatie haalbaar kan worden ontwikkeld.

  • Verfijnd (uitgebreid) haalbaarheidsonderzoek
    De uitkomst van dit onderzoek geeft aan in welke richting een duurzame energietoepassing het meest succesvol , op basis van een Programma van Eisen, kan worden gerealiseerd.


"Betere rendementen door duurzaamheid"