Duurzame Infra Energie Project Partners

Begeleiding en advisering

Op basis van stedenbouwkundige uitgangspunten wordt gekeken hoe een project zo optimaal mogelijk (winstoptimalisatie) zijn uitwerking kan krijgen. Het spiegelen van het stedenbouwkundig plan aan het Programma van Eisen. En het verzamelen van de technische randvoorwaarden op basis waarvan voorstellen omtrent de inrichting van het plangebied kunnen worden gedaan.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: