Duurzame Infra Energie Project Partners

Opstellen van een waterhuishouding/rioleringsplan

Op basis van een goedgekeurde watertoets en de gehanteerde uitgangspunten van “duurzaam waterbeheer” wordt een concept waterhuishoudingsplan opgesteld. Er wordt een rioleringsplan opgesteld voor het vuil- en schoon water. Hiervoor wordt een inventarisatie gemaakt van de technische voorwaarden en bestaande riolering in de omgeving van het plangebied. Er worden capaciteitsberekeningen uitgevoerd en de dimensionering bepaald van de HWA en DWA leidingen, retentievoorzieningen en eventuele randvoorzieningen.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: