Duurzame Infra Energie Project Partners

Haalbaarheidsonderzoek

Basis voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek is het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp dan wel de bestemmingsplankaart. Doel van het haalbaarheidsonderzoek is het aan de hand van kengetallen of een grove inventarisatie en daaraan gekoppelde financiŽle onderbouwing in beeld brengen van de te verwachten civiel- en cultuurtechnische kosten zodat de opdrachtgever in een vroeg stadium inzichtelijk heeft of het project financieel aantrekkelijk is.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: