Duurzame Infra Energie Project Partners

Detailmetingen

Om ruimtelijk een exacte vaststelling te kunnen doen van het plangebied moeten meetkundige werkzaamheden worden uitgevoerd. Er zal dan een terrein- en hoogtemeting worden gemaakt. Ingemeten worden terreinafscheidingen, wegen, bebouwingen en alle topografie en puntobjecten welke relevant zijn voor de verdere planvoorbereiding van de stedelijke ontwikkeling. Belangrijk is ook om een exacte grensreconstructie te maken van het plangebied op basis van kadastrale gegevens digitaal maar ook de analoge veldwerken van het kadaster.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: