Duurzame Infra Energie Project Partners

Het opstellen van een RAW bestek en tekeningen voor het bouw- en woonrijp maken van de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden inclusief V&G-plan

In overleg met de locale overheden wordt een definitief bestek (werkomschrijving) en tekeningen opgesteld. Op basis van het definitief goedgekeurd ontwerp wordt een conceptbestek opgesteld met bijbehorende tekeningen van het bouw- en woonrijp maken van het plangebied. De tekeningen kunnen bestaan uit bestaande situatie boven- en ondergronds, opbreekwerkzaamheden, bouwrijp maken, definitieve inrichting en details en doorsneden. Mede met de opdrachtgever wordt daarna verzorgt het verkrijgen van goedkeuring bij de locale overheid en overige instanties voor het bouw- en woonrijp plan. Verder wordt indien gewenst zorg gedragen voor eventuele lozingsvergunningen, sloopvergunningen, kapvergunningen etc.


"Betere rendementen door duurzaamheid"


Overige modules: